Product Information

LQ 680 Pro

  • Liên hệ để biết giá

LQ-680 Pro

  • 24 kim
  • khổ ngang
  • 1 bản chính, 5 bản sao
  • 413 ký tự/giây (10cpi)

LQ 680 Pro