Product Information

LQ 2190

  • Liên hệ để biết giá

LQ-2190

  • 24 kim
  • khổ rộng
  • 1 bản chính, 5 bản sao
  • 480 ký tự/giây(10cpi)
  • LPT1 & USB

LQ 2190

LQ 2190