Product Information

LQ 310

  • Liên hệ để biết giá

LQ310 

  • 24 kim
  • khổ hẹp
  • 1 bản chính, 3 bản sao
  • 416 ký tự/giây(12cpi)
  • Giao diện kết nối Serial,LPT1 ,và USB 

LQ 310

LQ 310