Thông tin sản phẩm

MOD. 802

  • Liên hệ để biết giá

MOD. 802

ÉP HAI BÊN CHO IN ẤN

Ép hai bên cho in chuyển nhiệt và cán màng

BỀ RỘNG CYLINDERS HIỆN CÓ

  • mm (1500 x 1000) x2 - inch (59,06 x 39,37) x2

 

Bàn ép hai bên được sử dụng cho:

  • In chuyển nhiệt bằng phản ứng nhiệt nhựa – thiết lập nhiệt
  • Phim dán
  • Ép dẻo và phủ với phim
  • Màng cán kim loại và vàng
  • Hiểu ứng chuyển đặc biệt (ví dụ: da rắn)

MOD. 802

Sản phẩm cùng loại