Thông tin sản phẩm

MOD. 200

 • Liên hệ để biết giá

MOD. 200

ÉP HAI BÊN CHO IN ẤN

Ép hai bên cho in chuyển nhiệt và cán màng

BỀ RỘNG CYLINDERS HIỆN CÓ

 • mm (1800 x 1300) x 2 - inch (71,00 x 51,00) x 2
 • mm (2000 x 1500) x 2 - inch (78,74 x 59,06) x 2
 • mm (2250 x 1600) x 2 - inch (88,58 x 62,99) x 2
 • mm (2600 x 1600) x 2 - inch (102,36 x 62,99) x 2
 • mm (3100 x 1600) x 2 - inch (122,05 x 62, 99) x 2
 • mm (3600 x 1600) x 2 - inch (141,73 x 62,99) x 2
 • mm (4050 x 1600) x 2 - inch (159,45 x 62,99) x 2
 • mm (5200 x 2200) x 2 - inch (204,72 x 86,61) x 2

 

Bàn ép hai bên được sử dụng cho:

 • In chuyển nhiệt bằng phản ứng nhiệt nhựa – thiết lập nhiệt
 • Phim dán
 • Ép dẻo và phủ với phim
 • Màng cán kim loại và vàng
 • Hiểu ứng chuyển đặc biệt (ví dụ: da rắn)

MOD. 200

MOD. 200

Sản phẩm cùng loại