Product Information

PLQ 20M

  • Liên hệ để biết giá

PLQ-20M

  • 24 kim
  • hổ hẹp (A4)
  • 1 bản chính, 6 bản sao
  • 480 ký tự/giây (10cpi)
  • giao tiếp LPT1, Serial, USB 2.0
  • tự động chỉnh giấy, tích hợp đầu đọc băng từ 

PLQ 20M

PLQ 20M