Product Information

LX-310

  • Liên hệ để biết giá

LX-310

  •  9 kim
  • Khổ hẹp
  • 1 bản chính, 4 bản sao
  • 337 ký tự/giây(10cpi)
  • LPT1, USB 

LX-310