Product Information

DFX 9000

  • Liên hệ để biết giá

DFX-9000

  • 9 kim
  • khổ rộng
  • 1 bản chính, 9 bản sao
  • 1550 ký tự/giây (10cpi)

DFX 9000