Hướng dẫn cài đặt Driver IEEE1394 cho máy in Mimaki JV4, JV3, JV22

Bước 1: Nhấp đúp vào file cài đặt Setup.exe ( có thể download tại mục Download Driver của website Trí Đức)

 

Bước 2: Nhấp chọn ngôn ngữ là English (United States) và nhấp chọn OK

 

Bước 3: Nhấp chọn Next

 

Bước 4: Nhấp chọn " I accept the terms in the license agreement ". Sau đó nhấp chọn Next.

 

Bước 5: Nhấp chọn Install

 

Bước 6: Nhấp chọn OK

 

Bước 7: Nhấp chọn Finish

 

Bước 8: Nhấp chọn Yes để khởi động máy lại. 

 

Bước 9: Sau khi Restart máy tính, kết nối máy in và máy tính bằng dây cáp IEEE1394, sau đó mở máy in lên.

Đối với Window XP thì máy tính sẽ nhận lại máy in. Khi đó nhấp chọn " No, not this time ". Sau đó nhấp chọn Next.

 

Bước 10: Nhấp chọn " Install the software automatically (Recommended) ". Sau đó nhấp chọn Next

 

Bước 11: Nhấp chọn Finish.

 

Bước 12: Nhấp chọn " No, not this time ". Sau đó nhấp chọn Next.

 

Bước 13: Nhấp chọn " Install the software automatically (Recommended) ". Sau đó nhấp Next

 

Bước 14: Nhấp chọn Finish