Product Information

LQ 590

  • Liên hệ để biết giá

LQ-590

  • 24 kim
  • khổ hẹp
  • 1 bản chính, 4 bản sao
  • 440 ký tự/giây (10cpi)
  • LPT1

LQ 590

LQ 590